Nazwa witryny (Twoje miejsce inspiracji ...)

Twoje miejsce inspiracji ...

Ulubione

Koszyk

Wyszukiwarka

Dodatkowe menu mobilne

Menu dodatkowe (mobilne)

Blog Kronosfera
Panele Podłogowe wodoodporne Brown Marten R149

Jak układać panele winylowe ? Sprawdź jak dobrze zamontować panele podłogowe Rocko

Zakup paneli podłogowych to zazwyczaj spory wydatek. Często decydujemy się na wysokiej jakości podłogę, aby służyła nam przez długie lata. Ważną sprawą, o której nie można zapominać to prawidłowy montaż paneli. Źle zamontowane panele podłogowe szybciej ulegają zniszczeniu, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami prawidłowego montażu paneli winylowych Rocko.

Jak się przygotować do montażu paneli winylowych ?

Przed montażem właściciel domu lub instalator musi upewnić się, że warunki w miejscu pracy (w tym posadzka / podłoże, temperatura otoczenia i wilgotność względna) nie wpłyną negatywnie na podłogę (szczegółowe informacje dotyczące wymagań w dalszej części tego rozdziału) Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłową instalacją lub złymi warunkami na montażu. Zweryfikuj wszystkie podłoża betonowe pod kątem wilgotności i udokumentuj wyniki. Kontrola wizualna nie jest wiarygodna. Wilgotność należy skontrolować w celu ochrony konstrukcji, pomimo tego, że podłogi Rocko są wodoodporne. Przeprowadź kontrolę w miejscach wokół zewnętrznych drzwi, w pobliżu ścian z instalacją wodnokanalizacyjną, blisko ścian nośnych i działowych.

Narzędzia i materiały do montażu

 • Nóż uniwersalny
 • Liniał, miara, ołówek
 • Kliny dylatacyjne
 • Klocek montażowy
 • Młotek gumowany
 • Miotła lub odkurzacz
 • Filcowe lub nylonowe podkładki
 • Fiolia paroizolacyjna PE min. 0,2 mm
 • Opcjonalnie: wyrzynarka, piła stołowa, ukośnica, piła tarczowa, otwornica, Podkład pod panelemax 1 mm, Cs min. 530 kPa

Jak przygotować podłoże do montażu paneli winylowych ? 

 • Podłoże musi być wypoziomowane w granicach max. 2mm na 1m długości [0,08” na 40”]. Bez nierówności i uskoków.
 • Podłoże musi być czyste; wolne od nieczystości budowlanych, piachu, błota lub innych przedmiotów na podłodze lub do niej przylegających; w razie potrzeby zeskrobać i zmieść przed montażem; nie powinny pozostać żadne wypukłości gwoździ lub metali.
 • Podłoże musi być wolne od warunków związanych z wilgocią, które mogą uszkodzić zainstalowaną podłogę.
 • Podłoże przed ułożeniem podłogi musi być zabezpieczone folią paroizolacyjną PE o grubości min. 0,2 mm.
 • Podłoże musi być solidne bez ugięć i nierówności.

Na jakich podłożach można układać panele winylowe Rocko ? 

- beton, sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa, płytki (ceramika, terazzo, kamień).

1. Podłoża betonowe

 • wypukłości można usunąć przez szlifowanie; zagłębienia można wypełnić odpowiednią masą szpachlową przeznaczoną do podłogi
 • posadzka musi być utwardzona przez co najmniej 90 dni (dotyczy nowo położonych płyt betonowych)
 • maksymalna dopuszczalna wilgotność 2% CM a przy ogrzewaniu podłogowym 1,5%

2. Drewno (sklejka, OSB, płyta wiórowa, lite drewno twarde, parkiet)

 • istniejące podłoża drewniane muszą być mocno przytwierdzone do stropu
 • przeprowadź testy wilgotności za pomocą miernika wilgotności. Odczyty wilgotności nigdy nie powinny przekraczać 14% dla sklejki, płyt OSB, płyt wiórowych, płyt wiórowych i podłóg z litego drewna.
 • jeśli odczyty wilgotności przekraczają 14%, należy to skorygować przed zainstalowaniem podłogi Rocko.

3. Płytka, terazzo, kamień

 • istniejące podłoże musi być mocno przytwierdzone do stropu konstrukcyjnego.
 • wypełnij fugi na płytkach ceramicznych, lastryko, kamieniu i podobnych podłogach cementową masą wyrównującą i szpachlową.

4. Podłogi anhydrytowe (gipsowe)

 • wypukłości można usunąć przez szlifowanie; zagłębienia można wypełnić odpowiednią masą szpachlową przeznaczoną do podłogi.
 • posadzka musi być utwardzona przez co najmniej 90 dni.
 • maksymalna dopuszczalna wilgotność 0,5% CM a przy ogrzewaniu podłogowym 0,3% CM.

Podłogę Rocko możesz montować bezpośrednio na folii paroizolacyjnej lub folii i podkładzie akustycznym.

1. Folia paroizolacyjna PE min. 0,2 mm
2.Podkład pod panele max 1 mm, CS min. 530 kPa

flooring_1.jpg [320.10 KB]

Na jakich podłożach nie można układać paneli winylowych ? 

Paneli winylowych Rocko nie należy układać na dywanach i wykładzinach dywanowych, podłogach pływających, parkiet, wykładzinach winylowych, laminatach, korku, podkładach podłogowych z nieodpowiednimi parametrami. Przed montażem podłogi Rocko usuń wymienione powyżej podłoża, a także stary klej oraz inne pozostałości.

Montaż paneli winylowych Rocko na ogrzewaniu podłogowym 

 • Podłogę tę można układać na podłożach betonowych z ogrzewaniem podłogowym.
 • Dopuszczalne są systemy elektryczne i wodne
 • Elementy grzewcze w podłodze muszą znajdować się co najmniej 40 mm [1/57 ”] poniżej podłogi
 • Temperatura powierzchni podłogi nie powinna nigdy przekraczać 27° C [81° F]
 • System ogrzewania powinien działać co najmniej dwa tygodnie przed instalacją podłogi, aby skalibrować ustawienia temperatury
 • Podłogi nie można układać bezpośrednio na matach grzewczych
 • Podłoże przed ułożeniem podłogi musi być zabezpieczone folią paroizolacyjną PE o grubości min. 0,2 mm.

Podłogę Rocko możesz montować bezpośrednio na folii paroizolacyjnej lub folii i podkładzie akustycznym.

 1. Folia paroizolacyjna PE min. 0,2 mm
 2. Podkład pod panele max 1 mm, CS min. 530 kPa

flooring_2.jpg [348.60 KB]

Jak układać prawidłowo panele winylowe  ? 

   1. Montaż podłóg Rocko wymaga aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym ma być montowana podłoga, którego temperatura powinna być między 15°C - 30°C [59°F - 86°F] i wilgotność 40-60%, czas aklimatyzacji 48h. Panele należy przechowywać w pozycji poziomej, w suchych miejscach, w kontrolowanych warunkach środowiskowych (pomieszczenia typu garaż, taras czy balkon są niedopuszczalne).
   2. Przed rozpoczęciem montażu zmierz długość i szerokość pomieszczenia. Odpowiednio rozplanowany układ paneli zapobiega bardzo krótkim panelom w rzędach i wąskim szerokościom paneli przy ścianach. Pamiętaj o zachowaniu minimalnej długość deski 400 mm. 3. Zmierz długość pomieszczenia i podziel ją przez długość desek. Jeśli wynik jest mniejszy niż 400mm, należy odpowiednio przyciąć pierwszą deskę, aby uniknąć stosowania desek krótszych niż 400mm na przeciwległym końcu pomieszczenia.
   3. Zmierz szerokość pokoju i podziel ją przez szerokość deski. Jeśli liczba jest mniejsza niż połowa szerokości deski, trzeba przyciąć pierwszy i ostatni rząd, tak aby uniknąć zbyt wąskich desek
    flooring_3.jpg [286.86 KB]
   4. Zmierz szerokość pokoju i podziel ją przez szerokość deski. Jeśli liczba jest mniejsza niż połowa szerokości deski, trzeba przyciąć pierwszy i ostatni rząd, tak aby uniknąć zbyt wąskich desek.
    flooring_4.jpg [328.93 KB]
   5. Zabezpiecz podłoże przed wilgocią. Zastosuj folię paroizolacyjną PE o grubości 0,20mm następnie sklej łączenia taśmą foliową paroizolacyjną i wywiń na ściany do wysokości 20mm

    Można zastosować dodatkowy podkład akustyczny musi on jednak spełniać następujące parametry:

     • grubość maksymalna 1,0mm
     • minimalna odporność na ściskanie CS 530kPA
     • Zalecamy użycie dedykowanego podkładu poliuretanowego PUR1.0

    Zalety podkładu pod panele winylowe  podkładu PUR 1.0 

    • zalecany do podłóg winylowych SPC
    • nadaje się na ogrzewanie podłogowe
    • zalecany do pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu
    • minimalizuje ryzyko wyłamania zamków podczas użytkowania
   6. Rozmieść kliny dylatacyjne tak, aby zapewnić 10mm dylatację od ścian i wszystkich elementów stałych. Nie usuwaj klinów, dopóki instalacja nie zostanie zakończona. Szczeliny dylatacyjne należy zakryć listwami przypodłogowymi na końcu montażu Montaz_rocko_flooring_07.jpg [682.28 KB]
   7. Montaż rozpocznij od rozmieszczenia desek wspierających piórem do ściany, zachowując odstęp między nimi. Powinno się umieścić jedną deskę wspierającą na każde łączenie paneli z pierwszego rzędu. Deski wspierające zostaną usunięte w dalszych krokach instalacji. Montaz_rocko_flooring_08.jpg [589.36 KB]
   8. Montaż pierwszego rzędu rozpoczynamy od lewego narożnika, wkładając dłuższy bok panela piórem we wpust deski wspierającej. Czynność ta należy wykonać pod pewnym kątem. Kolejny panel wsuwamy w deskę wspierającą i przesuwamy do zetknięcia z krótszym bokiem pierwszej deski, a następnie zapinamy ich zamki przy pomocy klocka montażowego i młotka Montaz_rocko_flooring_09.jpg [817.67 KB]
   9. Aby dociąć ostatnią deskę w pierwszym rzędzie, wystarczy jedynie naciąć ją od strony dekoru w odpowiednim miejscu za pomocą noża uniwersalnego i linijki, a następnie po prostu złamać wzdłuż linii nacięcia. Należy także naciąć podkład na spodzie deski. Pozostały fragment deski może być użyty do rozpoczęcia kolejnego rzędu – pod warunkiem, że jego długość jest nie mniejsza niż 40cm. flooring_5.jpg [554.83 KB]
   10. Podczas montażu drugiego rzędu, należy najpierw połączyć dłuższy bok montowanej deski z poprzedzającym rzędem, a następnie przesunąć kolejną deskę tak, żeby zetknęły się krótsze boki. Aby zapewnić odpowiednie połączenie krótszych boków, powinno się użyć dobijaka i młotka. W ten sposób należy kontynuować układanie desek, dopóki cały rząd nie będzie gotowy.
   11. Kolejnym krokiem jest usunięcie desek wspierających i przesunięcie połączonych paneli do ściany Montaz_rocko_flooring_13.jpg [494.83 KB]
   12. Należy kontynuować montaż podłogi, pamiętając o zachowaniu min. 40 cm przesunięcia pomiędzy rzędami oraz utrzymaniu dylatacji 10mm. Podłogę można układać w tzw. wzór cegiełki lub losowo, co będzie wyglądało bardziej naturalnie.
   13. Po instalacji podłogi usuń kliny i zakryj dylatację montując listwy przypodłogowe Rocko flooring_6.jpg [476.25 KB]
   14. W przypadku pomieszczeń narażonych na wilgoć, dylatacje wypełnij silikonem sanitarnym.
   15. Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniej listwy dylatacyjnej, jeśli montujesz podłogę Rocko na powierzchni większej niż 20x20m oraz w przejściach pomiędzy pomieszczeniami.
   16. Jeśli po montażu zostały panele, zachowaj je - można będzie ich użyć w przyszłości w przypadku konieczności wymiany
   17. Sprzątanie po montażu wodoodpornych paneli winylowych

    Podłoga Rocko może być użytkowana zaraz po montażu. Zmieć lub odkurz wszelkie luźne elementy pomontażowe oraz zanieczyszczenia, a następnie umyj podłogę. Odkurzacz (z miękkimi kółkami) powinien być wyposażony w miękką końcówkę, aby uniknąć zarysowania podłogi. Do mycia podłogi należy zastosować odpowiedni środek do mycia, rozcieńczony w letniej wodzie. Należy wymieniać wodę, dopóki woda nie będzie czysta, a na podłodze nie będzie brudu i kurzu.

    Zasady codziennej pielęgnacji paneli winylowych  

    Nieczystości powinny być usuwane za pomocą szczotki lub odkurzacza z odpowiednią końcówką. Podłogę należy przemywać regularnie stosując płyn do mycia i pielęgnacji Rocko, rozcieńczony w letniej wodzie, zgodnie z zaleceniami producenta. Przetrzyj podłogę wilgotnym, niezbyt puszystym mopem (najlepiej z mikrofibry). Nie stosuj drucianych lub nylonowych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię podłogi. Używaj wyłącznie środków do pielęgnacji i czyszczenia Rocko, ponieważ inne agresywne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenia powierzchni. Nie używaj detergentów na bazie mydła, wosków lub środków nabłyszczających, ponieważ mogą osadzać się na powierzchni i zostawić nieestetyczne smugi trudne do usunięcia. Nie używaj ściernych środków czyszczących lub wybielających, ponieważ mogą zarysować lub zmatowić powierzchnię podłogi. Podłoga Rocko może być czyszczona za pomocą myjki parowej. Podłoga nie może mieć bezpośredniego kontaktu z parą wodną – zadbaj o to, aby myjka wyposażona była w odpowiednią nakładkę tekstylną z niezbyt puszystym włosiem. Nakładka zapewni jednolite rozłożenie pary wodnej i temperatury. Nie pozostawiaj myjki parowej w jednym miejscu przez dłuższy czas.

    Jak zabezpieczyć meble, aby nie niszczyły paneli podlogowych ?

    Nogi mebli należy zabezpieczyć odpowiednimi ochronnymi podkładkami, a fotele wyposażyć w miękkie kółka. Przesuwanie ciężkich mebli i przedmiotów po podłodze jest zabronione.

    Jak zabezpieczyć podłogę ?

    Przy drzwiach wejściowych należy umieścić wycieraczki, które będą zapobiegać wnoszeniu brudu i piasku, a tym samym zmniejszą ryzyko uszkodzenia podłogi.

    Świat paneli winylowych

    Wyjątkowe właściwości podłóg winylowych sprawiają, że od kilku lat stają się jednym z podstawowych wyborów klientów indywidualnych, jak i profesjonalistów – projektantów, architektów i ekip wykończeniowych. Niezwykłe połączenie zalet technicznych i walorów estetycznych jakie oferują panele winylowe, gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów w każdym wnętrzu – w domu, mieszkaniu czy przestrzeni komercyjnej.
    Proces produkcji i materiały wykorzystywane do produkcji pozwalają na osiągnięcie tego, co kiedyś było niemożliwe. Panele na podłodze w kuchni i w łazience poddawane są zawsze najbardziej ekstremalnym czynnikom – wysokiej wilgotności, wodzie i tłuszczom. Powodowały one, że dawniej panele podłogowe ulegały zniszczeniu, puchnięciu i odkształcaniu się powierzchni czy telegrafowaniu. Obecnie, każdy panel podłogowy Kronospan gwarantuje długoletnią trwałość i estetykę.

    Nowoczesna technologia pozwala osiągnąć wyjątkową jakość dekorów, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oddających rzeczywiste materiały i surowce – takie jak drewno, kamień czy marmur. Dzięki temu praktycznie każdy może cieszyć się doskonale wyglądającą podłogą bez znacznego obciążania domowego budżetu przy remoncie. Panele winylowe Kronospan, dzięki bogatej ofercie kolorystycznej, pozwolą stworzyć aranżację wnętrza, o której marzysz.

    Aktualnie w ofercie Kronosfera znaleźć można 2 kolekcje paneli winylowych – Krosnostep SPCoraz Rocko

    Zobacz także najpopularniejszą kolekcję wodoodpornych paneli podłogowych Rocko.

     


Najnowsze artykuły

Blat drewniany kontra blat z laminatu HPL. Który z nich okaże się być lepszym blatem roboczym do Twojej kuchni?

Blaty kuchenne to jedne z najbardziej zapracowanych powierzchni roboczych w całym domu. Wiele muszą znieść i wielu pracom podołać, nic więc dziwnego, że do wyboru tych właśnie blatów specjaliści podchodzą wyjątkowo uważnie. Mając do dyspozycji zarówno blaty drewniane, jak i z laminatu HPL, dobrze jest zacząć od poznania unikalnych zalet i wad każdego z tych dwóch materiałów. W jaki sposób pomoże Ci to dokonać najlepszego wyboru? Jaki blat roboczy powinien trafić do Twojej kuchni?

Klasy ścieralności paneli podłogowych a klasy ich użyteczności. Co koniecznie powinieneś o tym wiedzieć przed zakupem?

Jeśli do zakupu paneli podłogowych podejdziesz odpowiednio, będzie to inwestycja na lata. Co znaczy odpowiednio? Przede wszystkim z uprzednim zebraniem informacji na temat różnic pomiędzy klasami ścieralności a użyteczności paneli. Parametry te będą miały kluczowe znaczenie dla trwałości i funkcjonalności Twojej podłogi, dlatego warto się z nimi zapoznać jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego modelu. Co z całą pewnością powinieneś o tym wiedzieć?

Panele podłogowe ze zintegrowanym podkładem - poznaj zalety takiej podłogi !

Panele podłogowe ze zintegrowanym podkładem to nowość na rynku. Sprawdź czy warto zainwestować w tego typu podłogę