Nazwa witryny (Twoje miejsce inspiracji ...)

Twoje miejsce inspiracji ...

Ulubione

Koszyk

Wyszukiwarka

Dodatkowe menu mobilne

origin stories new.png

Gwarancja

Panele laminowane Krono Original

GWARANCJA

 • Na sprzedane panele udziela się gwarancji na okres zgodny z rodzajem zakupionej podłogi (podany na opakowaniu jednostkowym i wpisany na niniejszej karcie), w zakresie odporności powierzchni dekoracyjnej na ścieranie w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz przy zastosowaniu się do podanych zasad montażu, użytkowania i konserwacji.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową. WARUNKI GWARANCJI
 • W miejscu przetarcia warstwa musi być starta na powierzchni przynajmniej 1 cm2 oraz musi być wyraźnie widoczna. Ślady starcia na brzegach paneli nie są objęte gwarancją.
 • Podłoga powinna zostać ułożona przy użyciu wyłącznie materiałów i narzędzi zalecanych przez producenta (KronoOriginal) zgodnie z instrukcją układania.
 • Gwarancja na panele jest wykluczona w przypadku ułożenia jej w pomieszczeniach, które nie będą ogrzewane w okresie zimowym, w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności takich jak np. sauna, łazienka, lub poddania paneli obciążeniom przewyższającym przewidziane dla danej klasy użyteczności.
 • Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku zastosowania paneli w pomieszczeniach o intensywności użytkowania wyższej niż podana przez producenta.
 • Przed ułożeniem paneli, jak i w trakcie ich układania, należy dokładnie kontrolować ich jakość i stan. Ułożenie paneli, których wady były możliwe do ustalenia przed ułożeniem powodują utratę gwarancji.
 • Inna, niezgodna z instrukcją eksploatacja, mechaniczne uszkodzenie lub konserwacja inna niż podano w instrukcji, wykluczają możliwość uzyskania świadczenia gwarancyjnego.
 • Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową

ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

 • Świadczenia gwarancyjne obejmują wyłącznie zamianę paneli wadliwych na wolne od wad. Żadne inne roszczenia nie będą uwzględniane.
 • Materiał zamienny dostarczony zostanie bezpłatnie do właściwego miejsca zakupu.
 • Jeżeli produkt nie znajduje się już w ofercie, wówczas klient dokonuje wyboru z aktualnego asortymentu ale o zbliżonych parametrach technicznych.

KONSERWACJA PODŁOGI LAMINOWANEJ

 • Podłoga laminowana odznacza się wysoką higienicznością i jest łatwa w pielęgnacji.
 • Dla codziennej pielęgnacji wystarczy odkurzenie lub zamiecenie podłogi.
 • Widoczne ślady lub mocne zabrudzenia należy po prostu zmyć wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do paneli KronoOriginal. Prosimy zwrócić uwagę, aby ścierka była dobrze wyżęta. W żadnym wypadku nie używać mokrych szmat, mopów lub też poddawać panele działaniu wody.
 • Rozlane płyny natychmiast wytrzeć.
 • Do czyszczenia używać środków czystości zalecanych przez producenta (KronoOriginal). W żadnym wypadku nie stosować past, wosków, środków polerskich lub proszków, mleczek do czyszczenia.
 • Większe zanieczyszczenia oraz plamy można łatwo usunąć za pomocą acetonu lub innych rozpuszczalników na bazie alkoholu.
 • Abyście mogli być Państwo długo zadowoleni z nowej podłogi, prosimy o wyłożenie wycieraczek w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenie, zarysowania, piasek i wilgoć takich jak: korytarz, przejścia oraz zabezpieczenie nóg meblowych kawałkami filcu. Podłogę pod meblami na rolkach (kółkach) należy koniecznie zabezpieczyć np. specjalną matą lub wykładziną.